فعالین پی نما، کمیک استریپ و مانگا

زال‌و سیمرغ

banner
زال‌و سیمرغ

چهارمین کتاب از مجموعه چندجلدی داستان‌های تصویری و کمیک‌استریپ شاهنامه

نویسنده و تصویرگر: سیدمصطفی حسینی

Comments are closed.

در حال بارگذاری