فعالین پی نما، کمیک استریپ و مانگا

زال‌رودابه 1

banner
زال‌و رودابه 1 پنجمین کتاب از مجموعه چندجلدی داستان‌های تصویری و کمیک‌استریپ شاهنامه نویسنده و تصویرگر: سیدمصطفی حسینی تیزر:

User Rating: Be the first one !
زال‌و رودابه 1

پنجمین کتاب از مجموعه چندجلدی داستان‌های تصویری و کمیک‌استریپ شاهنامه

نویسنده و تصویرگر: سیدمصطفی حسینی

تیزر:


Comments are closed.

در حال بارگذاری