فعالین پی نما، کمیک استریپ و مانگا

درباره شاهنامه فردوسی

شاهنامه‌فردوسی از مشهورترین کتاب‌های ادبی ایران است. حکیم ابوالقاسم فردوسی در این کتاب داستان‌ها و افسانه‌های کهن ایران زمین را برای همه پارسی‌زبانان به نظم درآورده‌است.


در حال بارگذاری